Välkommen till CheapDays – ett nytt sätt att e-handla! Detta användaravtal, tillsammans med vår personuppgiftspolicy, gäller för köp av produkter och tjänster som Cheapdays AB, org.nr. 559010-8394, erbjuder dig genom sin elektroniska handelsplattform (”Tjänsten”). Vänligen läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder Tjänsten. Du måste godkänna användarvillkoren för att ha rätt att använda Tjänsten och köpa produkter.

Användarvillkor CheapDays

1.

Beskrivning av Tjänsten

1.1. Tjänsten är en marknadsplats som gör det möjligt för enskilda näringsidkare (”Handlare”) och användare av CheapDays webbaserade handelsplattform att saluföra, sälja och köpa i princip vilka produkter eller tjänster som helst (”Produkt(-en/er)”).
1.2. CheapDays agerar som en mellanhand mellan dig och Handlaren och tillhandahåller den webbaserade handelsplattformen (”Handelsplattformen”) där du kan köpa Produkter och leveranstjänster från Handlare. CheapDays äger inte några av de Produkter som marknadsförs eller säljs i Tjänsten och är inte en part i transaktionen mellan dig och Handlaren. Köpeavtalen ingås direkt mellan dig och Handlaren.
1.3. Handlarna tillhandahåller information om sina produkter genom Tjänsten, inklusive information om priser. När du vill köpa en Produkt, gör du ett bindande köp mot de villkor som presenterats för dig i Tjänsten och i dessa användarvillkor. Du ombeds att noggrant granska valda Produkter och tjänster innan köpet genomförs.
1.4. Du måste vara 18 år för att kunna genomföra köp på Handelsplattformen.
1.5. Om du som näringsidkare genomför köp på Handelsplattformen bekräftar du att du har behörighet och befogenhet att företräda och binda näringsidkaren till dessa användarvillkor.

2.

Produktbeskrivningar

2.1. Handlaren ansvarar för de uppgifter om Produkten som finns på Handelsplattformen. Handlaren ansvarar därmed för att Produkten överensstämmer med lämnade beskrivningar. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan inte heller garanteras återge Produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung.
2.2. Uppgifter om Produkten kan komma att ändras om ny information om Produkten blir känd. Om felaktigt pris har angetts för en Produkt som du har köpt kommer CheapDays naturligtvis att meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det justerade priset innan CheapDays fortsätter med beställningen. Om ändring/tillägg är av väsentlig betydelse för Produktens värde har CheapDays rätt att ta bort Produkten från Handelsplattformen och återföra Produkten med nytt pris och/eller beskrivning. 

3.

Priser och betalning

3.1. Om du är först att klicka på ”Köp” i Tjänsten och fullgör betalning är Produkten din! Vid köp via Handelsplattformen gäller de priser som anges i Tjänsten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, vilka anges separat. CheapDays mottar alla betalningar från användare för Handlarens räkning. 
3.2. Genom samarbete med Klarna erbjuder CheapDays möjlighet att betala genom fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning. Denna betallösning kallas Klarna Checkout. De fullständiga villkoren för Klarna Checkout finns här
3.3. Klarna Checkout presenterar viss information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Sedan du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen såsom direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från tid till annan. Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

4.

Kampanjer och erbjudanden

CheapDAys kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Handelsplattformen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa användarvillkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges i samband med kampanjen. CheapDays förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa användarvillkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika Produkter på Handelsplattformen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5.

Leverans

5.1. CheapDays har inget eget lager utan respektive Handlare tillhandahåller och levererar Produkterna. Den Produkt du köpt levereras till den adress du har angivit i Tjänsten eller närmaste utlämningsställe. Produkter levereras normalt inom 2-7 arbetsdagar från att du fått din orderbekräftelse. Om leveransen inte kommit fram inom 7 arbetsdagar, kontakta gärna CheapDays, [info@cheapdays.se], så att CheapDays kan kontrollera vad som gått fel med leveransen.
5.2. Om paket ska lösas ut ska du göra det inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Om du inte hämtar ut paketet kommer CheapDays att debitera dig för den faktiska fraktkostnaden för paketet.

6.

Leverans av otympliga och/eller tunga Produkter

Om en Produkt på grund av sin storlek eller vikt inte kan skickas med vanlig postförsändelse ska detta normalt framgå i Tjänsten, och i vart fall av orderbekräftelsen. Handlaren kommer då att kontakta dig inom 7 arbetsdagar från att du fått din orderbekräftelse för att komma överens om datum och tidpunkt för leverans. Från att du blivit kontaktad av Handlaren sker leverans normalt inom 7 arbetsdagar. Leverans av otympliga och/eller tunga Produkter sker normalt till din hemadress och en vardag mellan kl. 08.00-18.00.

7.

Ångerrätt

7.1. Som konsument har du vid köp av Produkter på Handelsplattformen 14 dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela CheapDays detta inom 14 dagar från och med den dag du tagit emot Produkten. Meddelande om ångrat köp ska innehålla ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. Produktens ordernummer och namn på Produkten, och skickas till CheapDays via e-post till [info@cheapdays.se]. 
7.2. Om du utövar ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för Produktens skick efter det att du har mottagit varan och under returfrakten. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätten lämnades till CheapDays. Produkten ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.
7.3. När Handlaren bekräftat till CheapDays att denne har tagit emot produkten återbetalas erlagt belopp till dig inom 14 dagar. På det belopp som ska återbetalas har CheapDays rätt att dra av en summa motsvarande Produktens värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och/eller eventuellt tillkommande leveranskostnader som orsakats av att du valt en annan leveransmetod än CheapDays standardleverans. Återbetalning sker i samma form och till samma kontonummer eller kort som eventuellt använts vid köpet. 
7.4. Ångerrätten gäller inte för följande typer av Produkter:
  • ⬩  varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; 
  • ⬩  varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater och eltandborstar); eller 
  • ⬩  ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling.

8.

Ytterligare bestämmelser avseende användning av Tjänsten

8.1. CheapDays utvecklar ständigt Tjänsten och kan komma att helt eller delvis förändra eller radera olika delar av Tjänsten såsom, men inte begränsat till, funktioner, tillgängliga produkter och Handlare.
8.2. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och CheapDays lämnar inga garantier avseende Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan helt eller delvis vara otillgänglig eller inte fungera tillfredställande pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. CheapDays ansvarar inte för eventuella skador som kan uppkomma för att du inte kan tillgå Tjänsten. CheapDays förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla Tjänsten. 
8.3. Du åtar dig att inte (i) använda eller försöka att använda någon annans användarkonto och/eller bereda sig tillgång till en annan persons betalningsuppgifter i Tjänsten eller använda en annan persons betalkort vid användningen av Tjänsten utan att på förhand ha erhållit den personens medgivande, (ii) kopiera, modifiera eller skapa derivativa verk av Tjänsten eller någon till Tjänsten relaterad teknologi, (iii) utöva reverse engineering, dekompliera, demontera, dechiffrera eller på annat sätt helt eller delvis försöka ta reda på källkoden till Tjänsten eller någon annan till Tjänsten relaterad teknologi, (iv) ta bort några upphovsrätts- eller varumärkesmärkningar eller dylika rättighetsmärkningar som återfinns i Tjänsten, (v) ta bort, täcka eller skymma någon reklam i Tjänsten, (vi) samla in, använda, kopiera eller överföra någon information som erhållits genom Tjänsten utan tillstånd från Cheap Friday, (vii) använda en bot eller annan automatiserad metod för att använda Tjänsten, eller (viii) upprätta ett användarkonto under falsk identitet eller någon annans identitet.
8.4. CheapDays har rätt att avregistrera dig från Tjänsten med omedelbar verkan och/eller vägra att utföra eller annullera eventuella köp från dig om (i) du missbrukar Tjänsten eller orsakar skada eller olägenhet för användningen av Tjänsten eller någon Handlare och/eller CheapDays, (ii) det finns skälig grund att anta att köpet inte är korrekt eller autentiskt, eller (ii) du på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Om CheapDays annullerar ett köp för vilket du redan erlagt betalning ska CheapDays återbetala motsvarande belopp till det konto från vilket din betalning gjordes.

9.

Reklamation och klagomål

9.1. Vissa Produkter kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive Produkt finns på Handelsplattformen. Garanti för Produkter täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av Produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av Produkten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.
9.2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna anges i produktannonserna, exempelvis för Produkter som försäljs i ”befintligt skick”. Det kan röra sig om Produkter som kan ha vissa defekter eller Produkter med funktionsbrister. I sådana fall gäller en begränsad reklamationsrätt eftersom det erbjudna priset motsvarar Produktens befintliga skick. 
9.3. CheapDays sköter å Handlarens vägnar all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med dig gällande ditt köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Om du önskar göra gällande fel i mottagen Produkt ska du kontakta CheapDays kundtjänst, [info@cheapdays.se], så snart som möjligt. Reklamationer som görs inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Handelsplattformen.
9.4. CheapDays står för returfrakten för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer CheapDays att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. CheapDays strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att CheapDays mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på Produktens art. CheapDays förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. 
9.5. I reklamations- och garantiärenden gör CheapDays och/eller Handlaren en undersökning för att avgöra om det föreligger fel i Produkten. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel som CheapDays eller Handlaren ansvarar för har CheapDays rätt att ta ut en felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får inte överstiga 350 kronor och får endast tas ut under förutsättning att du meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

10.

Tillämlig lag

10.1. Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
10.2. Om tvist inte kan lösas i samförstånd med CheapDays kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Vid eventuell tvist följer CheapDays beslut från ARN. 
10.3. Tvist, som inte avgörs enligt punkt 11.2 ovan, avgörs av allmän domstol. 

11.

Ändringar

Dessa användarvillkor kan komma att förändras ensidigt av CheapDays. Vid förändring av dessa användarvillkor ska CheapDays publicera de nya användarvillkoren på Handelsplattformen och ska genom Tjänsten eller via den e-mailadress du angivit i Tjänsten informera dig om att användarvillkoren har förändrats. Om du inte accepterar en eller flera förändringar av användarvillkoren ska du upphöra att använda Tjänsten.

Personuppgiftspolicy

CheapDays kommer att behandla personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats och använder våra tjänster på webbplatsen. I denna information kan du läsa om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har avseende vår behandling.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

CheapDays AB, org. nr. 559010–8394 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

På vår handelsplattform på webbplatsen säljs produkter från företag i och utanför EES (”handlare”). Handlare är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som du eventuellt tillhandahåller direkt till handlare.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja någon av dina rättigheter (som beskrivs nedan) kan du kontakta oss på: info@cheapdays.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du (i) köper produkter på handelsplattformen, (ii) [registrerar dig för nyheter och erbjudandet, (iii) kontaktar oss för support, och (iv) surfar på våra webbsidor. Sådana personuppgifter utgörs av ditt namn, e-maildress, telefonnummer, leveransadress, köpta produkter, betalningsuppgifter, IP adress och beteende på hemsidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan. Hur länge vi behandlar dina personuppgifter för respektive syfte framgår av kolumnen längst till höger.

Syfte med behandlingen

Legal grund

Lagringsperiod

Köp. Att administrera ditt köp och leverans av den produkt du köpt.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig (köpvillkoren).

Vi behandlar dina personuppgifter under avtalstiden (inklusive eventuell garantitid), därefter raderar vi dina personuppgifter.

Support. Att tillhandahålla och support och kundtjänst enligt din begäran.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig (köpvillkoren).

Vi kommer att radera dina personuppgifter inom 6 månader efter att ditt ärende är slutligt hanterat.

Analys. Att analysera din användning av handelsplattformen, vår webbplats och tjänster för att kunna utveckla och förbättra dessa.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att löpande utvärdera och utveckla vår webbplats och våra tjänster.

Vi raderar personuppgifter som används för detta syfte inom 6 månader.

Direkt marknadsföring. Att tillhandahålla relevant information om nya produkter, eller produkter liknande produkt du köpt, till dig via nyhetsbrev eller annan riktad marknadsföring

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera erbjudanden och tjänster till dig.

Om du meddelar att du inte vill ta emot utskick från oss kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan laglig grund för att behålla dem (t.ex. gällande köp).

 

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Endast behöriga medarbetare hos oss och hos våra leverantörer får ta del av dina personuppgifter. Vi använder leverantörer som ombesörjer leverans av de produkter du köpt och leverantörer som tillhandahåller drift och support av våra system och sådana leverantörer kommer, såsom del av tjänsterna de tillhandahåller till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som leverantör utför på vårt uppdrag och leverantörer får inte använda personuppgifterna för andra ändamål än de vi anger.

Vid köp av produkter kommer dina personuppgifter att delas med betaltjänstleverantör och handlare (det företag som säljer den relevanta produkten).

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EU/EES. Sådana överföringar sker i samband med drift och backup av plattformen. Varje sådan överföring är föremål för lämpliga skyddsåtgärder, vilket innebär att om EU-kommissionen inte beslutat att landet har en adekvat skyddsnivå, baseras överföringen på EU-kommissionens modellklausuler eller Privacy Shield (avseende överföringar till USA).

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få viss information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges genom detta informationsdokument. Du har även rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.  
  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. 
  • Rätt till radering – Under visa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta brukar kallas “rätten att bli bortglömd”. Rätten till radering är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till begränsning – Under visa omständigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till begränsning är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter du lämnat till oss (eller begära överföring av uppgifterna direkt från oss till en ny personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som baserar sig på en intresseavvägning. Rätten att invända gäller också om vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Du kan alltid kontakta vårt ossför att göra en begäran enligt det föregående. Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du här: https://www.integritetsskyddsmyndigheten.se/om-oss/kontakta-oss/.

Cookies

Som ett led i vår strävan att tillhandahålla personliga tjänster på vår webbplats använder vi cookies för att lagra och ibland spåra information om dig. En cookie är en liten datafil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din hårddisk, vilket möjliggör enklare åtkomst nästa gång samma sida besöks. Till exempel skickas en cookie när du laddar ned produkter eller information på vår webbplats. Vi använder cookies bland annat för att kunna identifiera till vilket säljande företag (handlare) viss information ska överföras, hantera inloggningar samt för att skicka rätt handlare till rätt server. Vi använder även cookies från Google Analytics för att analysera besöken på våra webbplatser och för att genomföra anonym och demografisk profilering i syfte att förbättra webbplatserna. Information om hur Google använder data, samt information om hur du kan blockera cookies från Google Analytics finns här. Dessa cookies innehåller ingen personlig information och informationen används enbart i aggregerad form för statistik.

Om du inte vill ha att dina uppgifter lagras i cookies, kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie är mottagen. På så sätt kan du bestämma varje gång om du vill acceptera en cookie eller inte. Cookies kan dock i vissa fall vara nödvändiga för vissa funktioner på webbplatsen, och om du väljer att avvisa sådana cookies kan funktionaliteten på vår webbplats påverkas. Din webbläsare innehåller detaljerade instruktioner som förklarar hur du kan kontrollera godkännandet av cookies.